Termes i condicions del servei

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS.

Per adquirir els serveis d’aquesta web, cal emplenar els camps amb les dades sol·licitades i acceptar les presents condicions generals. Aquesta acceptació significarà la conformitat expressa, plena i sense reserves, en la totalitat de les condicions generals exposades en la versió publicada per Girona Experience i que obligarà ambdues parts.

Les compres podran ser formalitzades en català, castellà i anglès. Girona Experience vetllarà perquè tots els serveis oferts tinguin la cobertura legal, les garanties de qualitat i, si s’escau, les assegurances corresponents.El sistema emetrà un comprovant de pagament personal amb el detall dels serveis adquirits, i l’especificació del preu total, impostos inclosos.

Totes les transaccions es faran mitjançant plataformes de pagament segures i amb total garantia de confidencialitat de les vostres dades.

Les targetes de crèdit admeses són les que pertanyen a la xarxa Visa, Master Card i American Express.

Després de validar el pagament, la transacció será definitiva i rebreu un correu electrònic de confirmació amb les dades d’aquesta transacció.

En efectuar la compra de serveis, es pagarà on-line el 100% del seu valor.

Tots els preus i pagaments figuren amb les taxes I impostos inclosos.

El voucher tindrà validesa només per la data en que s’ha fet la reserva.

Un cop efectuat el pagament, si es volgués anul·lar el servei contractat tindria una penalització.

Cancel.lacions i penalitzacions:

-Les anul.lacions realitzades abans de 72 hores de la data del servei tindrà una penalització del 50%.

-Les anul.lacions que es facin quan faltin 72 hores o menys per realitzar el servei contractat tindran un apenalització del 100% del seu total.

-Els clients que no es presentin a l’hora de sortida del servei en el punt de trobada determinat per l’empresa també perdran el 100% del cost del servei.

-El sistema de canvis serà sempre a través del Centre d’Atenció al Client (tel. +34 646 27 43 07 o correu: info@gironaexperience.com), que confirmarà el canvi i tramitarà les possibles devolucions.

Girona Experience no es fa responsable dels casos següents:

Anul·lació o canvi de programa d’algun servei per part del promotor.

Anul·lacions per causes de força major.

Una vegada que el client hagi seleccionat els productes o serveis, farà un clic al botó de “pagar” i emplenarà el formulari amb les seves dades. A partir d’aquest moment serà considerat client de Girona Experience, i es considerarà que accepta totes les condicions generals de compra i les específiques de cada producte o servei.

Per materialitzar la compra, el client haurà de facilitar les dades de la targeta de crèdit a l’entitat bancària, per tal que s’efectuï el pagament o garantia de la compra.

-Totes les transaccions es faran mitjançant plataformes de pagament segures i amb total garantia de confidencialitat de les vostres dades.

 LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES (política de privacitat)

Mitjançant aquest avís, Girona Experience, (en endavant "L'EMPRESA") informa els usuaris de la web www.gironaexperience.com en la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant "Dades Personals") de forma gratuïta i voluntàriament si desitgen facilitar a la empresa les Dades Personals sol·licitades en el formulari de contacte. L'EMPRESA es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per adaptar-lo a novetats legislatives i pràctiques a la indústria. Les dades personals seran processades automàticament i incorporades a fitxers dels que l'empresa serà titular i responsable. La recollida i tractament de dades personals realitzades per L’EMPRESA o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, si s’escau, amb L’EMPRESA, gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis de L’EMPRESA i la seva adequació a les preferències i gustos del clients i d'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics d'informació comercial sobre els serveis oferts per L'EMPRESA actualment i en el futur. L'EMPRESA no cedirà les dades personals a tercers sense el consentiment previ per escrit dels afectats. L'EMPRESA o, si escau, tercers tracten les Dades Personals en nom de la companyia, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerides. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Els usuaris tenen reconeguts i podrán exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, contactant amb l'empresa per correu electrònic info@gironaexperience.com

 

 


Sobre Girona Experience

Girona Experience és una empresa especialitzada en l'organització de tours a mida d'un sol dia per descobrir tots els secrets i racons de Girona i la Costa Brava.

Totes les visites es realitzen amb un vehicle de luxe de 6 places que us recollirà i us deixarà davant de la porta del vostre hotel a Girona. Tots els trasllats són gratuïts.

Disposem de la llicència VTC de transport legal.

Segueix-nos